Det här avsnittet innehåller riktlinjer för problemlösning vid installation (eller avinstallation) av Message Queuing.

Om du får problem vid installationen ska du alltid kontrollera installationsloggfilerna först. Detta är särskilt viktigt vid oövervakade installationer eftersom du inte vet om något gick fel. Ange loggfilens plats vid obevakad installation med hjälp av parametern /log till programmet ocsetup.exe i Installationsprogram för Windows valfria komponenter. Som standard skriver installationsprogrammet informationen till filen CBS.log, som finns i mappen %WinDir%\Logs\CBS\.

OBS

%WinDir% är en platshållare för sökvägen till Windows-mappen.

Vad har du för problem?

Jag har installerat den här versionen av Windows, men kan inte hitta Message Queuing.
 • Orsak:  Message Queuing installeras inte som standard i den här versionen av Windows.

 • Lösning:  Använd Program i Kontrollpanelen för att installera Message Queuing efter att installationen av Windows® 7 har slutförts.

  - eller -

  Installera Message Queuing med hjälp av Serverhanteraren efter att Windows Server® 2008 R2 har installerats.

 • Mer information finns i Installera Message Queuing.

Jag kan inte installera Message Queuing, eller så får jag felmeddelandet "Åtkomst nekad".
 • Orsak:  Om du vill kunna installera Message Queuing-klienter måste du vara inloggad med lokal administratörsbehörighet för den dator du vill installera programvara på.

 • Lösning:  Kontrollera att du är inloggad med tillräcklig behörighet för den dator du vill installera Message Queuing på.

Jag får felmeddelande om att programmet Message Queuing körs när jag avinstallerar Message Queuing.
 • Orsak:  Ett Message Queuing-program körs för tillfället.

 • Lösning:  Stäng alla Message Queuing-program.


Innehåll