En utlösare är en en automatisk mekanism för implementering av en viss åtgärd som svar på en meddelandehändelse. Med tjänsten Utlösare för Message Queuing kan du associera ankomsten av ett inkommande meddelande i en kö med lämplig svarsåtgärd. Typen av svar beror på meddelandets innehåll.

Du kan använda tjänsten Utlösare för Message Queuing för att definiera regler som kan anropas som svar på meddelanden utan att använda programmering. Normalt skulle programutvecklare behöva skapa ett mottagarprogram som anropar vissa åtgärder för varje individuellt meddelande för att åstadkomma den här meddelandehanteringsfunktionen. När tjänsten Utlösare för Message Queuing används kan åtgärderna anropas på könivå. Programutvecklarna behöver inte längre skriva infrastrukturkod för denna typ av meddelandehanteringsfunktioner.

Varje utlösare associeras med en viss övervakad kö på den lokala datorn och anropas av tjänsten Utlösare för Message Queuing för varje Message Queuing-meddelande som anländer till kön. En utlösare konfigureras för att följa en eller flera regler. En regel definieras av ett eller flera villkor och en åtgärd.

Åtgärderna som utförs när villkoret är uppfyllt uttrycks i form av:

  • En körbar fil och parametrar (argument).

  • En COM-komponent (Component Object Model), en metod och parametrar.

Du kan också anropa andra typer av filer genom att göra dem till parametrar för en körbar fil. Du kan till exempel anropa en .msc-fil genom att ange mmc.exe som körbar fil och inkludera hela sökvägen till .msc-filen som anropsparameter av typen stränglitteral. Du kan ange en eller flera parametrar som ska skickas för varje åtgärd.

Om en körbar fil med kommandoradsargument anropas av utlösaren kan dessa argument inkluderas som parametrar av typen stränglitteral. Du måste dock lägga till en separat parameter för varje kommandoradsargument.

Utlösare kan vara associerade med köer på den lokala datorn och på en fjärrdator.

I det här avsnittet beskrivs hur du kan:


Innehåll