Post Beskrivning

Aktivera strikt MSMQ-läge för att skydda den här datorn på Internet. I detta läge levereras endast meddelanden som skickats med HTTP/HTTPS-formatnamn.

Anger om strikt MSMQ-läge är aktiverat.

I det här läget kan du bara skicka meddelanden till köerna i den här datorn med hjälp av HTTP/HTTPS-formatnamnen.

Aktivera säker fjärrmottagning. I det här läget fungerar fjärrmottagning av meddelanden från köer på den här datorn bara på datorer där Windows Server 2003 eller senare körs.

Anger om säker fjärrmottagning är aktiverad.

Om du aktiverar det här alternativet kommer lyssning bara att ske på det nya säkra fjärrläsningsgränssnittet. Det gamla fjärrläsningsgränssnittet som används när Message Queuing körs på tidigare versioner av operativsystemet Windows avlyssnas inte.

Fjärrmottagning av meddelanden från köer på den här datorn fungerar därför bara på datorer där Windows Server 2003 eller senare körs. Fjärrläsning från MSMQ 1.0-klienter, MSMQ 2.0-klienter och Message Queuing 3.0-klienter som körs på Windows XP-datorer stöds inte.

Inaktivera stöd för beroende klienter för att förhindra att datorn fungerar som stödserver för beroende klienter.

Anger om stöd för beroende klienter aktiverats för Message Queuing-servern.

En beroende klient är beroende av en stödserver för att meddelandefunktioner ska kunna utföras för dess räkning, till exempel vara kövärd, lagra meddelanden, skicka meddelanden och ta emot meddelanden. Om stödservern tas offline kan inga meddelanden skickas från eller tas emot av den beroende klienten.

Inaktivera oautentiserade RPC-anrop

Anger om oautentiserade RPC-anrop aktiverats. Oautentiserade RPC-anrop kan aktiveras som stöd för arbetsgruppsklienter.

Återställa standardvärden

Gör det möjligt att återställa standardinställningarna med ett klick.

Som standard är inte Message Queuing-servrar aktiverade att fungera som stödservrar för beroende klienter. Strikt MSMQ-läge och säker fjärrmottagning är inte heller aktiverade som standard.


Innehåll