Den här dialogrutan är som standard inaktiverad och visas bara på fliken Diagnostik i egenskaperna för Message Queuing hos en domänansluten dator med den här versionen av Windows. Om du vill aktivera sändning av testmeddelanden finns mer information om aktivering av vägspårning och testmeddelanden på https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=69727 (dokumentet kan vara på engelska).

Post Beskrivning

Destinationskö

Här anger du sökvägen till den kö du skapar i formatet datornamn\könamn.

Ny kö…

En ny testkö som kan ta emot testmeddelanden skapas.

Skicka

Skickar ett testmeddelande till angiven testkö.

Om du vill skicka flera meddelanden till samma testkö klickar du på Skicka flera gånger.

Stänga

Den här dialogrutan stängs.


Innehåll