Post Information

Grupp- eller användarnamn

Visar de användare och grupper som har tilldelats behörigheter till det här objektet. Behörigheterna för markerad grupp eller användare visas i listrutan. Om du vill lägga till användare och grupper som du vill tilldela behörigheter klickar du på Lägg till. Klicka på Ta bort om du vill ta bort den markerade posten. En användare eller grupp kan vara associerad med fler än en behörighetspost.

Behörigheter för <grupp eller användare>

Visar de behörigheter som du kan tillåta eller neka för varje användare eller grupp. Om du specifikt vill tillåta eller neka en behörighet markerar du eller avmarkerar motsvarande kryssruta. Om en kryssrutan är markerad har behörigheten ärvts. Om knappen Avancerat är tillgänglig kan du visa ytterligare behörigheter eller arvsinformation genom att klicka på den.

Viktigt!

När du styr arv med hjälp av alternativet Tillämpa på ärver de angivna objekten den åtkomstkontrollposten, liksom underordnade objekt. De underordnade objekt som inte anges i fältet Tillämpa på får en kopia av åtkomstkontrollposten, men behöver inte använda den. Om för många objekt får kopior av den här åtkomstkontrollposten kan den ökade datamängden som då uppstår orsaka allvarliga prestandaproblem i nätverket.


Innehåll