Post Beskrivning

Skapa i: <domännamn eller datornamn>

Det fullständigt kvalificerade domännamnet (FQDN) för ett objekt i Active Directory Domain Services (AD DS) innehåller den organisationsenhet (OU) det ingår i eller den behållare det skapats i.

Information om Message Queuing-objekt som inte skapats i AD DS, till exempel privata köer, lagras i mappar på den lokala datorn.

Namnen på privata köer har prefixet private$\. Du behöver inte skriva prefixet eftersom det läggs till automatiskt framför namnet på en ny privat kö.

Könamn

Här kan du skriva namnet på kön du skapar.

Stöder transaktioner

Anger om en transaktionskö ska skapas.


Innehåll