Kohde Tiedot

Kohde: <toimialueen tai tietokoneen nimi>

Active Directory -toimialueen palveluissa objektin täydellinen toimialuenimi (FQDN) sisältää sen organisaatioyksikön (OU), johon se kuuluu, tai säilön, johon se luotiin.

Muiden kuin Active Directory -toimialueeseen luotujen Message Queuing -objektien – esimerkiksi yksityisten jonojen – tiedot tallennetaan paikallisen tietokoneen kansioihin.

Yksityisten jonojen nimissä on etuliite private$\. Tätä etuliitettä ei tarvitse kirjoittaa itse, sillä se lisätään uuden yksityisen jonon nimeen automaattisesti.

Jonon nimi

Tähän voit kirjoittaa luotavan jonon nimen.

Tapahtumallinen

Määrittää, haluatko luoda tapahtumajonon.


Sisällys