Tämä valintaikkuna ei ole oletusarvoisesti käytössä. Se näytetään Ominaisuudet: Message Queing -valintaikkunan Diagnostiikka-välilehdessä vain, jos tietokone on liitetty toimialueeseen ja käyttää tätä Windows-versiota. Lisätietoja reitin jäljityksen käyttöönottamisesta on aiheessa Reitin jäljityksen ja testisanomien käyttöönotto (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=69727 (sivu voi olla englanninkielinen)).

Kohde Tiedot

Raporttijonon polku:

Tähän voit kirjoittaa nimen jonolle, joka voi vastaanottaa reitin jäljittämiseen käytettäviä sanomia. Kirjoita nimi muodossa tietokoneen_nimi\jonon_nimi.

Uusi...

Luo uuden jonon, joka voi vastaanottaa reitin jäljityksessä käytettäviä sanomia.

Jäljitä kaikki sanomat

Jäljittää kaikki valitusta tietokoneesta lähetetyt sanomat.

Jos reitin jäljitys otetaan käyttöön, kaikkien kyseisestä tietokoneesta lähetettävien sanomien kulkureitti verkossa jäljitetään. Kun sanoma kulkee reitillä olevan Message Queuing -palvelimen läpi, se lähettää lähdetietokoneen raporttijonoon sanoman. Sanomasta käy ilmi, minkä palvelimen läpi sanoma on kulkenut.

Reitin jäljityksen käyttöönottaminen mahdollistaa testisanomien lähettämisen ja raporttijonon sisällön tarkastelun.

Jäljitä vain testisanomat

Jäljittää vain valitusta tietokoneesta lähetetyt testisanomat.


Sisällys