Kohde Tiedot

Sanoman oletuselinikä verkossa

Tähän voit kirjoittaa enimmäisajan (tunteina tai päivinä), jonka sanoma voi käyttää kohdejonoon siirtymiseen, ennen kuin se asetetaan perille toimittamattomien sanomien jonoon.

Tätä arvoa kutsutaan jonoonsaapumisajaksi (TTRQ).

Tähän voit kirjoittaa mittayksikön, jota haluat käyttää verkkoarvossa olevaan sanomaan liittyvässä oletuseliniässä.

Voit valita uuden asetuksen myös nuolipainikkeiden avulla. Tämä arvo voidaan määrittää sekunteina, minuutteina, tunteina tai päivinä.


Sisällys