Öğe Ayrıntılar

İletinin ağdaki varsayılan etkinlik süresi

Bir iletinin hedef sırasına ulaşması için geçecek en fazla süreyi (saat veya gün cinsinden) yazabileceğiniz bir alan sağlar; bu süreyi aşan iletiler teslim edilemeyen iletiler sırasına yerleştirilir.

Bu değer sıraya ulaşması gereken süre (TTRQ) olarak anılır.

İletinin ağdaki varsayılan etkinlik süresi ile ilişkili değerle kullanmak istediğiniz ölçü birimini yazabileceğiniz bir alan sağlar.

Yeni bir ayar seçmek için kaydırma oklarını da tıklatabilirsiniz. Bu değeri saniye, dakika, saat veya gün cinsinden belirtebilirsiniz.


İçindekiler