Element Szczegóły

Domyślny okres istnienia wiadomości w sieci

Miejsce na wpisanie maksymalnej ilości czasu (w godzinach lub dniach), jaki może zająć wiadomości dotarcie do kolejki docelowej, zanim zostanie umieszczona w kolejce utraconych wiadomości.

Wartość ta jest nazywana czasem do dotarcia do kolejki (TTRQ, time-to-reach-queue).

Umożliwia wpisanie jednostek miary, które mają być używane ze skojarzoną wartością domyślnego okresu istnienia wiadomości w sieci.

Nowe ustawienie można również wybrać, klikając odpowiednią strzałkę przewijania. Tę wartość można określić w sekundach, minutach, godzinach lub dniach.


Spis treści