Usługa kolejkowania wiadomości (znana także jako MSMQ) umożliwia uruchamianym w różnym czasie aplikacjom komunikować się za pośrednictwem sieci heterogenicznych oraz systemów, które mogą czasowo pracować w trybie offline. Aplikacje wysyłają wiadomości do kolejek i odczytują je z nich.

Usługa kolejkowania wiadomości zapewnia następujące korzyści:

  • gwarantowaną dostawę wiadomości,

  • wydajny routing,

  • zwiększone bezpieczeństwo,

  • obsługę wiadomości na podstawie priorytetów.

Usługi kolejkowania wiadomości można użyć do implementowania rozwiązań w przypadku zarówno synchronicznego, jak i asynchronicznego przesyłania wiadomości.


Spis treści