Med Message Queuing (kallas även MSMQ) kan program som körs vid olika tidpunkter kommunicera via heterogena nätverk och system som tillfälligt är offline. Meddelanden skickas till och läses från köerna.

Message Queuing har följande fördelar:

  • Garanterad leverans av meddelanden

  • Effektiv routning

  • Förbättrad säkerhet

  • Prioritetsbaserad meddelandehantering

Du kan använda Message Queuing för att implementera lösningar både för asynkron och synkron meddelandehantering.


Innehåll