Dessa nya funktioner introduceras i Message Queuing 5.0, som lanseras med den här versionen av Windows:

Förmåga att hantera ett stort antal köer

Message Queuing 5.0 ger möjlighet att hantera ett markant större antal köer. Även om Message Queuing 4.0 inte satte upp någon särskild gräns för antalet köer som gick att skapa, så påverkades prestanda negativt om det fanns flera tusen köer. I synnerhet tog det väldigt mycket längre tid att starta Message Queuing-tjänsterna då köer laddades in i minnet på grund av kösökningsalgoritmen. Kösökningsalgoritmen som används av Message Queuing vid start har optimerats för Windows® 7 och ger markant snabbare starttid för Message Queuing då ett stort antal köer hanteras av systemet.

Säkrare autentiseringsalgoritm

Message Queuing 5.0 har stöd för Secure Hash Algorithm version 2.0 (SHA2) och alla avancerade hash-algoritmer som stöds i den här versionen av Windows. SHA-2 med digestlängden 512 är standard. Stödet för algoritmer som SHA1, Message Digest version 2 (MD2), MD4, MD5 och Message Authentication Code (MAC) har inaktiverats som standard i Message Queuing 5.0 eftersom algoritmerna anses mindre säkra. Aktivera stödet för svagare algoritmer på följande sätt:

Aktivera stödet för svagare hashningsalgoritmer

Svagare algoritmer kan aktiveras för de Message Queuing-program där de används genom att registernyckeln WeakHashAlgorithms läggs till. Om registernyckeln inte finns med, vilket är standardinställningen, är alla svagare algoritmer inaktiverade. Om registernyckeln finns med är alla svagare algoritmer aktiverade. Om du bara vill aktivera vissa svagare algoritmer måste du lägga till registernyckeln och ange värdena för de svagare algoritmer du vill ska vara inaktiverade.

Varning

Om du redigerar registret felaktigt kan systemet skadas. Säkerhetskopiera alltid viktiga data på datorn innan du gör ändringar i registret.

Ställa in stödet för svagare autentiseringsalgoritmer
 1. Klicka på Start, skriv regedit i Påbörja sökning och tryck på RETUR.

 2. Gå till följande registerundernyckel:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters\Security

 3. Peka på NyRedigera-menyn och klicka sedan på Nyckel.

 4. Skriv WeakHashAlgorithms som namn på den nya registernyckeln och tryck på RETUR.

  OBS

  Läggs denna nyckel till aktiveras stödet för alla svagare autentiseringsalgoritmer.

 5. Högerklicka på WeakHashAlgorithms, peka på Ny, klicka på 32-bitarsvärde (DWORD) och skriv sedan ett namn på det nya värdet.

 6. Dubbelklicka på det nya DWORD-värdet (32 bitar), klicka på Decimalt och skriv sedan lämpligt värde på den algoritm du vill inaktivera i Data:

  • 32769 för MD2

  • 32770 för MD4

  • 32771 för MD5

  • 32773 för MAC

  • 32772 för SHA1

 7. Stäng dialogrutan Redigera 32-bitarsvärde (DWORD) genom att klicka på OK.

 8. Skapa nya DWORD-värden (32 bitar) för andra algoritmer du vill inaktivera.

 9. Välj AvslutaArkiv-menyn för att stänga Registereditorn.

 10. Starta om Message Queuing-tjänsten så att registerändringen börjar gälla.

Du kan gå tillbaka till registret och ta bort värdet för en algoritm om du vill aktivera den.

Om Message Queuing-programmet körs på den här versionen av Windows och en svagare autentiseringsalgoritm väljs kommer som standard SHA2 att användas istället.

Aktivera stöd för att skicka autentiserade meddelanden till MSMQ1- och MSMQ2-klienter

Meddelanden som skickas till klienter som använder MSMQ 1 eller 2 kommer inte accepteras, eftersom MSMQ 1 och 2 saknar stöd för autentisering med SHA-2. Aktivera stödet för att skicka meddelanden till MSMQ 1- och 2-klienter genom att lägga till registernyckeln DefaultHashAlgorithm.

 • Om registernyckeln inte finns med, vilket är standardinställningen, autentiseras meddelandena med SHA-2.

 • Om det finns en registernyckel autentiseras meddelandena med den angivna algoritmen.

Om du vill aktivera vissa svagare algoritmer måste du lägga till registernyckeln och ange värdet för den svagare algoritm som du vill aktivera.

Varning

Om du redigerar registret felaktigt kan systemet skadas. Säkerhetskopiera alltid viktiga data på datorn innan du gör ändringar i registret.

Konfigurera stödet för att skicka meddelanden med svagare autentiseringsalgoritmer
 1. Klicka på Start, skriv regedit i Påbörja sökning och tryck på RETUR.

 2. Navigera till följande registerundernyckel:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters\Security

 3. Peka på NyRedigera-menyn och klicka sedan på Nyckel.

 4. Skriv DefaultHashAlgorithm som namn på den nya registernyckeln och tryck på RETUR.

  OBS

  Läggs denna nyckel till aktiveras stödet för att skicka meddelanden med alla svagare autentiseringsalgoritmer.

 5. Högerklicka på DefaultHashAlgorithm, peka på Ny, klicka på 32-bitarsvärde (DWORD) och skriv sedan ett namn på det nya värdet.

 6. Dubbelklicka på det nya DWORD-värdet (32 bitar), klicka på Decimalt och skriv sedan lämpligt värde för den algoritm du vill aktivera i Data:

  • 32769 för MD2

  • 32770 för MD4

  • 32771 för MD5

  • 32773 för MAC

  • 32772 för SHA1

 7. Stäng dialogrutan Redigera 32-bitarsvärde (DWORD) genom att klicka på OK.

 8. Klicka på AvslutaArkiv-menyn för att stänga Registereditorn.

 9. Starta om Message Queuing-tjänsten så att registerändringen börjar gälla.

Du kan gå tillbaka till registret och ta bort värdet för en algoritm om du vill inaktivera stöd för den.


Innehåll