I samband med Message Queuing består meddelanden av meddelandekropp och en uppsättning egenskaper. Meddelandekroppen kan innehålla text eller någon form av binär information, och den kan vara krypterad. De flesta meddelandeegenskaper anges med programmering i Message Queuing-program. Vissa egenskaper, till exempel avsändarens säkerhets-ID (SID) och meddelande-ID, anges i Message Queuing. Det går inte att kryptera meddelandeegenskaper. Ett meddelande, inklusive meddelandekropp och alla angivna egenskaper, får inte vara större än 4 MB.

I det här avsnittet beskrivs hur du kan:


Innehåll