Följande användargränssnittsdialogrutor är tillgängliga på datorer med Windows Server® 2008 R2:


Innehåll