Den här dialogrutan är som standard inaktiverad och visas bara på fliken Diagnostik i egenskaperna för Message Queuing hos en domänansluten dator med den här versionen av Windows. Om du vill aktivera vägspårning finns mer information om aktivering av vägspårning och testmeddelanden på https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=69727 (dokumentet kan vara på engelska).

Post Beskrivning

Rapportköns sökväg:

Här anger du sökvägen till kön som kan ta emot meddelanden för vägspårning i formatet datornamn\könamn.

Ny...

En ny kö som kan ta emot meddelanden för vägspårning skapas.

Spåra alla meddelanden

Alla meddelanden som skickas från den valda datorn spåras.

När spårning av meddelandeväg aktiverats för en dator spåras alla meddelanden som skickas från datorn när de går genom nätverket. Varje gång ett meddelande passerar genom en mellanliggande Message Queuing-server skickas ett meddelande som visar vilken server meddelandet passerade genom till rapportkön på källdatorn.

När spårning av meddelandeväg aktiverats kan du skicka testmeddelanden och visa rapportköns innehåll.

Spåra endast testmeddelanden

Spåra endast de testmeddelanden som skickas från den valda datorn spåras.


Innehåll