När du pausar en utgående kö skjuter du upp sändningen av meddelanden från den kön till motsvarande destinationskö. På så sätt kan du skicka alla väntande meddelanden till en destinationskö senare. Du kan också pausa alla utgående köer genom att koppla bort Message Queuing, och därmed de utgående köerna, från nätverket. Mer information finns i Koppla från utgående köer.

Pausa eller fortsätta en utgående kö

Pausa eller fortsätta en utgående kö
 1. Starta Datorhantering.

 2. Högerklicka på kön i konsolträdet.

  Var?

  • Datorhantering/Tjänster och Program/Message Queuing/Utgående köer/DinUtgåendeKö

 3. Peka på Alla aktiviteter.

 4. Klicka på Pausa. Om du vill att kön ska fortsätta klickar du på Fortsätt.

Ytterligare hänsyn

 • Du öppnar Datorhantering i Windows® 7 genom att klicka på Start, högerklicka på Dator och sedan klicka på Hantera.

 • Du öppnar Datorhantering i Windows Server® 2008 R2 genom att klicka på Start, Alla program, Administrationsverktyg och sedan klicka på Datorhantering.

 • Ikoner för utgående köer är markerade med ett X mot en rund röd bakgrund i konsolträdet i Datorhantering.

Övriga referenser


Innehåll