Wanneer u de verwerking van een uitgaande wachtrij onderbreekt, stelt u de verzending van berichten van die wachtrij naar de bijbehorende doelwachtrij uit. U kunt zo alle berichten die in behandeling zijn, op een later tijdstip naar een doelwachtrij verzenden. U kunt de verwerking van alle uitgaande wachtrijen ook onderbreken door Message Queuing (en dus de uitgaande wachtrijen) offline te nemen. Zie Uitgaande wachtrijen offline brengen voor meer informatie.

Uitgaande wachtrijen onderbreken of hervatten

Een uitgaande wachtrij onderbreken of hervatten
 1. Open Computerbeheer.

 2. Klik in de consolestructuur met de rechtermuisknop op de wachtrij.

  Waar

  • Computerbeheer/Services en toepassingen/Message Queuing/Uitgaande wachtrijen/UwUitgaandeWachtrij

 3. Wijs Alle taken aan.

 4. Klik op Onderbreken. Als u de werking van de wachtrij wilt hervatten, klikt u op Hervatten.

Aanvullende overwegingen

 • Als u Computerbeheer wilt openen in Windows® 7, klikt u op Start, klikt u met de rechtermuisknop op Computer en klikt u vervolgens op Beheren.

 • Als u Computerbeheer wilt openen in Windows Server® 2008 R2, klikt u achtereenvolgens op Start, Alle programma's, Systeembeheer en Computerbeheer.

 • In de consolestructuur van Computerbeheer worden de pictogrammen van uitgaande wachtrijen die offline zijn, gemarkeerd met een X op een cirkelvormige rode achtergrond.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave