Jestliže operaci zpracování odchozí fronty pozastavíte, odložíte odeslání zpráv v této frontě do odpovídající cílové fronty. Tímto způsobem můžete odložit odeslání všech čekajících zpráv do cílové fronty. Operaci zpracování všech odchozích front je také možné pozastavit odpojením služby Řízení front zpráv (a tím i všech odchozích front) od sítě. Další informace naleznete v tématu Odpojení odchozích front.

Pozastavení a opakované spuštění odchozí fronty

Pozastavení a opakované spuštění odchozí fronty
 1. Spusťte nástroj Správa počítače.

 2. Ve stromové struktuře konzoly klikněte pravým tlačítkem myši na příslušnou frontu.

  Kde?

  • Správa počítače/Služby a aplikace/Řízení front zpráv/Fronty odesílaných zpráv/fronta_odesílaných_zpráv

 3. Přejděte na příkaz Všechny úkoly.

 4. Klikněte na příkaz Pozastavit. Chcete-li pokračovat ve zpracování fronty, klikněte na příkaz Pokračovat.

Další informace

 • Chcete-li otevřít Správu počítače v systému Windows® 7, klikněte na tlačítko Start, klikněte pravým tlačítkem myši na možnost Počítač a potom na příkaz Spravovat.

 • Chcete-li otevřít Správu počítače v systému Windows Server® 2008 R2, klikněte na tlačítko Start, klikněte na příkaz Programy, Nástroje pro správu a klikněte na možnost Správa počítače.

 • Ikony odchozích front v režimu offline jsou ve stromu konzoly Správa počítače označeny značkou X na kruhovém červeném pozadí.

Další odkazy


Obsah