Položka Podrobnosti

Umístění: <název domény nebo počítače>

Součástí plného názvu domény (FQDN) objektu v doméně služby Active Directory je organizační jednotka, která tento objekt obsahuje, nebo kontejner, ve kterém byl vytvořen.

Informace o objektech služby Řízení front zpráv, které nejsou vytvořeny v doméně služby Active Directory (např. soukromé fronty), jsou uloženy ve složkách místního počítače.

Názvy soukromých front obsahují předponu private$\. Tuto předponu není nutné zadávat. Před názvem nové soukromé fronty je vytvořena automaticky.

Název fronty

Zde můžete zadat název vytvářené fronty.

Transakční

Určuje, zda bude vytvořena transakční fronta.


Obsah