Στοιχείο Λεπτομέρειες

Δημιουργία σε: <όνομα τομέα ή όνομα υπολογιστή>

Το πλήρως προσδιορισμένο όνομα τομέα (FQDN) ενός αντικειμένου στις υπηρεσίες τομέα Active Directory (AD DS) περιλαμβάνει την οργανωτική μονάδα (OU), η οποία περιέχει το αντικείμενο ή το κοντέινερ στο οποίο δημιουργείται.

Οι πληροφορίες σχετικά με τα αντικείμενα Ουράς μηνυμάτων που δεν δημιουργούνται σε AD DS - όπως ιδιωτικές ουρές - αποθηκεύονται σε φακέλους στον τοπικό υπολογιστή.

Τα ονόματα ιδιωτικών ουρών έχουν το πρόθεμα private$\. Δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε αυτό το πρόθεμα, καθώς προστίθεται αυτομάτως πριν το όνομα μιας νέας ιδιωτικής ουράς.

Όνομα ουράς

Παρέχει χώρο για να πληκτρολογήσετε το όνομα της ουράς που δημιουργείτε.

Συναλλακτική

Καθορίζει αν θα δημιουργηθεί συναλλακτική ουρά.


Πίνακας περιεχομένων