Om du vill kunna fjärrhantera Message Queuing på en fjärrdator måste tjänsten Remote Registry vara igång på fjärrdatorn. Om så inte är fallet visas inte Message Queuing-noden för fjärrdatorn i Datorhantering på den lokala datorn.

Minimikravet för att kunna slutföra den här proceduren är medlemskap i gruppen Administratörer eller motsvarande på den lokala datorn och fjärrdatorn.

Minimikravet för att kunna slutföra den här proceduren med hjälp av Active Directory - användare och datorer är medlemskap i gruppen <Domän>\Domänadministratörer eller motsvarande.

Fjärrhantera Message Queuing

Starta tjänsten Remote Registry på fjärrdatorn
 1. Starta Datorhantering.

 2. Klicka på Tjänster i konsolträdet.

  Var?

  • Datorhantering/Tjänster och Program/Tjänster

 3. Leta rätt på tjänsten Remote Registry i informationsfönstret och kontrollera att dess status visas som Startad. Om så inte är fallet högerklickar du på Remote Registry och väljer Starta. Du kanske också vill ändra startmetod till Automatisk. Det gör du genom att högerklicka på Remote Registry, klicka på Egenskaper och sedan klicka på Automatisk i rutan Startmetod.

Fjärrhantera Message Queuing från den lokala datorn
 1. Starta Datorhantering.

 2. Högerklicka på Datorhantering (lokal) och klicka sedan på Anslut till en annan dator....

  – eller –

  Välj Anslut till en annan datorÅtgärd-menyn.

 3. Klicka på En annan dator i dialogrutan Välj dator, skriv eller bläddra till namnet på fjärrdatorn och klicka sedan på OK.

 4. Om anslutningen lyckas (dvs. om Datorhantering nu refererar till namnet på fjärrdatorn) dubbelklickar du på Tjänster och program och kontrollerar att Message Queuing visas i informationsfönstret.

Så här hanterar du köer i Message Queuing med hjälp av Active Directory - användare och datorer
 1. Klicka på Start och peka på Program. Peka på Administrationsverktyg och klicka sedan på Active Directory - användare och datorer.

 2. Klicka på Användare, grupper och datorer som behållareVisa-menyn och sedan på Avancerade funktioner.

 3. Klicka på den aktuella kön i konsolträdet.

  Var?

  • Active Directory - användare och datorer/DinDomän/DinOrganisationsenhet (till exempel Datorer eller Domänkontrollanter)/DinDator/msmq/DinKöMapp (till exempel Privata köer för en privata kö)/DinKö/DittMeddelande

 4. Slutför den önskade åtgärden som du hade gjort om du använt Datorhantering.

  Den här metoden kan bara användas om den lokala datorn tillhör en Windows 2000-domän eller senare och kan kontakta en domänkontrollant.

  Du kan bara skapa, ta bort och ändra egenskaper för offentliga köer på fjärrdatorer med hjälp av snapin-modulen Active Directory - användare och datorer om du har autentiseringsuppgifter för domänadministratörer och är inloggad med hjälp av ett domänadministratörskonto.

Ytterligare hänsyn

 • Du öppnar Datorhantering i Windows® 7 genom att klicka på Start, högerklicka på Dator och sedan klicka på Hantera.

 • Du öppnar Datorhantering i Windows Server® 2008 R2 genom att klicka på Start, klicka på Alla program, klicka på Administrationsverktyg och sedan klicka på Datorhantering.

Övriga referenser


Innehåll