Det här avsnittet innehåller riktlinjer för problemlösning i samband med att:

 • Visa eller ställa in egenskaper för Message Queuing.

 • Få åtkomst till objekt i Active Directory Domain Services (AD DS).

 • Använda snapin-moduler för Message Queuing.

Vad har du för problem?

Jag kan inte hitta Message Queuing under Tjänster och program i Datorhantering.
 • Orsak:  Tjänsten Message Queuing körs inte.

 • Lösning:  I konsolträdet i Datorhantering klickar du på Tjänster under Tjänster och program. Under Namn i informationsfönstret högerklickar du på Message Queuing och sedan klickar du på Start. Starta om Datorhantering i Windows® 7 genom att klicka på Start, högerklicka på Dator och sedan klicka på Hantera. Du startar om Datorhantering i Windows Server® 2008 R2 genom att klicka på Start, Program, Administrationsverktyg och sedan klicka på Datorhantering.

Ändringar jag gjort visas inte i AD DS.
 • Orsak:  Informationuppdateringar som visas i snapin-moduler kan fördröjas vid replikering så ändringar du gör med snapin-moduler visas inte förrän replikeringen inträffar.

 • Lösning:  Tryck på F5 när du gjort ändringen eller vänta minst 15 minuter.

Jag kommer inte åt innehållet in en viss kö.
 • Orsak:  Du kanske inte har rätt behörighet för att visa kön. Som standard visas alla visningsbara köer i Message Queuing. Du kan bara visa innehållet i de köer du har behörighet att öppna. Därför kan det finnas offentliga köer vars innehåll inte kan visas i snapin-modulerna.

 • Lösning:  Kontrollera att du har fått köbehörigheterna Granska meddelande och Ta emot meddelande. Om du vill visa innehållet i en köjournal måste du ha behörighet att granska meddelanden för kön. Om du vill läsa meddelanden från en privat kö krävs mottagningsbehörigheter för kön i Message Queuing-fjärrprogrammet.

Jag kan inte skapa köer.
 • Orsak:  Du kanske inte har tillräcklig behörighet för att utföra åtgärden.

 • Lösning:  Kontrollera att du har fått behörigheten Skapa kö.

Meddelanden levereras inte längre till en viss dator eller kö.
 • Orsak:  Datorkvoten eller kökvoten kan ha överskridits för datorn.

  Du kan kontrollera det på två sätt:

  • Genom att begära meddelanden med negativ bekräftelse (NACK) och kontrollera deras klass. (Tekniken fungerar för destinationsköernas kvoter, inte datorkvoter.)

  • Genom att använda prestandaräknare för att jämföra kö- eller datorkvoten med verklig meddelandevolym.

 • Lösning:  Behandla och ta bort meddelanden från tillämpliga köer eller öka tillämpliga kvoter.

Ett testmeddelande kan inte skickas till en viss kö.
 • Orsak:  Testmeddelanden kan skickas från snapin-modulen för MMC enbart för att testa köer. Dessa har kötyps-ID {55EE8F33-CCE9-11CF-B108-0020AFD61CE9}.

 • Lösning:  Kontrollera att kön du vill skicka testmeddelandet till har rätt kötyps-ID. Ändra inte en transaktionskö eller en kö där autentisering krävs till en testkö eftersom testmeddelanden inte levereras till sådana köer. Du kan skicka testmeddelanden med hjälp av programmering till köer med vilket kötyps-ID som helst.

Jag kommer inte åt meddelandefiler som lagrats lokalt på disk.
 • Orsak:  Som standard kan bara medlemmar i gruppen Administratörer på den lokala datorn ha full åtkomst till alla lokalt lagrade meddelandefiler, loggfiler och lokala kölagringsfiler (LQS).

 • Lösning:  Ge dig själv administörsbehörighet för datorn, eller lägg till dig själv i den lokal gruppen Administratörer.


Innehåll