När du tar bort en kö tas även alla meddelanden i kön bort. Utlösare som är associerade med kön tas inte bort. Om du återskapar en kö med samma namn senare kommer den att använda befintliga utlösare. Tjänsten Utlösare för Message Queuing övervakar inte den återskapade kön förrän datorn startats om, eller när associerade utlösare först inaktiverats och sedan aktiverats igen.

Ta bort köer

Ta bort köer
 1. Starta Datorhantering.

 2. Högerklicka på kön i konsolträdet.

  Var?

  • Datorhantering/Tjänster och Program/Message Queuing/DinKömapp (t.ex. Offentliga köer eller Privata köer)/DinKö

 3. Klicka på Ta bort.

 4. När du blir tillfrågad klickar du på Ja för att ta bort kön.

Ytterligare hänsyn

 • Du öppnar Datorhantering i Windows® 7 genom att klicka på Start, högerklicka på Dator och sedan klicka på Hantera.

 • Du öppnar Datorhantering i Windows Server® 2008 R2 genom att klicka på Start, Alla program, Administrationsverktyg och sedan klicka på Datorhantering.

 • Du kan inte ta bort köer i mapparna Utgående köer och Systemköer.

 • Instruktioner för hur du skapar en utlösare finns i Skapa utlösare.

 • Instruktioner för hur du anger egenskaperna aktiverad eller inaktiverad för en utlösare finns i Visa eller ändra egenskaper för utlösare och regler för utlösare.

Övriga referenser


Innehåll