תווית של תור היא מחרוזת בעלת אורך מרבי של 124 תווי Unicode שבאפשרותך להשתמש בה כדי לזהות את התור. לדוגמה, תורים שמקבלים הודעות שנשלחות על-ידי יישום מסוים עשויים כולם לכלול את התווית "הודעות מהיישום שלי".

שינוי תוויות של תורים

כדי לשנות תוויות של תורים
  1. פתח את "ניהול מחשב".

  2. בעץ המסוף, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התור.

    היכן?

    • ניהול מחשב/שירותים ויישומים/קביעת תור הודעות/YourQueueFolder (תורים ציבוריים או תורים פרטיים)/YourQueue

  3. לחץ על מאפיינים.

  4. בדף כללי, בתיבה תווית, הקלד את התווית החדשה עבור התור.

שיקולים נוספים

  • כדי לפתוח את 'ניהול מחשב' ב- Windows® 7, לחץ על התחל, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מחשב ולאחר מכן לחץ על ניהול.

  • כדי לפתוח את 'ניהול מחשב' ב- Windows Server® 2008 R2, לחץ על Start, לחץ על All Programs, לחץ על Administrative Tools ולאחר מכן לחץ על Computer Management.

חומר עזר נוסף


תוכן העניינים