פריט פרטים

כללים

לפירוט הכללים הקיימים שבאפשרותך לצרף לגורם מפעיל זה.

כללים מצורפים

לפירוט הכללים המצורפים לגורם מפעיל זה.

הצג כלל

לפירוט פרטי הכלל וכל הפעולות והתנאים המשויכים אליו.

לחץ כדי להציג פרטים אלה. לחץ על החץ שמצביע לכיוון שמאל כדי להציג כלל שמצורף לגורם מפעיל זה. לחץ על החץ שמצביע לכיוון ימין כדי להציג כללים אחרים.

צרף

להוספת הכלל שנבחר לרשימת הכללים המצורפים עבור גורם מפעיל זה.

נתק

להסרת הכלל שנבחר מרשימת הכללים המצורפים לגורם מפעיל זה.

למעלה

להעלאת עדיפות הכלל שנבחר כדי שיופעל מוקדם יותר.

למטה

להורדת עדיפות הכלל שנבחר כדי שיופעל מאוחר יותר.


תוכן העניינים