Element Detaljer

Navn

Viser meddelelsens navn.

Afsenderprogrammet definerer meddelelsesnavnet.

Id

Viser GUID'et for den computer, der har sendt meddelelsen, plus et 32-bit nummer i rækkefølgen.

Et GUID er et 128-bit (16-byte) heltal. GUID-formatet for computere er {12345678-1234-1234-1234-123456789012}.

Prioritet

Viser meddelelsens prioritet.

MSMQ-programmer kan sende meddelelser med en prioritet fra 0 til og med 7, hvor 7 er højeste prioritet. Meddelelser dirigeres og leveres først efter køprioritet (basisprioritet) og derefter efter meddelelsesprioritet.

Klasse

Viser meddelelsens klasse således:

  • Normal meddelelse

  • Bekræftelse (positiv eller negativ)

  • Rapporteringsmeddelelse

Alle de meddelelser, der oprettes af MSMQ-programmer, er som standard normale meddelelser.

Sendt

Viser den dato og det klokkeslæt (i din aktuelle lokale tidszone), hvor meddelelsen blev sendt.

Ankommet

Viser den dato og det klokkeslæt (i din aktuelle lokale tidszone), hvor meddelelsen blev modtaget.

Sporet

Angiver, om sporing af meddelelsesrute er indstillet for meddelelsen.

Opslags-id

Angiver meddelelsens opslags-id.

Aktuelt antal afbrydelser

Angiver det antal gange, behandlingen af denne meddelelse blev afbrudt i den aktuelle kø.

Aktuelt antal flytninger

Angiver det antal gange, meddelelsen blev flyttet i en kø.


Indholdsfortegnelse