Element Detaljer

Id

Angiver GUID'et (globally unique identifier) for den computer, MSMQ er installeret på.

Et GUID er et 128-bit (16-byte) heltal. GUID-formatet for computere er {12345678-1234-1234-1234-123456789012}.

Lagringsbegrænsninger

Du kan markere følgende indstillinger:

  • Begræns meddelelseslagring til (KB): Angiv den samlede størrelse (i kilobyte) på alle de meddelelser, der kan gemmes i køen. Standardværdien er 1 GB (gigabyte).

    Når størrelsen på meddelelseslageret har nået køens grænse, kan der ikke sendes meddelelser til køen, før den kumulative størrelse på alle meddelelserne i køen er faldet til under den angivne grænse.

  • Begræns journallagring til (KB): Angiv den samlede størrelse (i kilobyte) på alle de journalmeddelelser, der kan gemmes i køen.

    Når størrelsen på journallageret har nået køens grænse, ophører destinationsjournalføringen, indtil den kumulative størrelse på alle journalmeddelelserne i journalkøen er faldet til under den angivne grænse.


Indholdsfortegnelse