Οι προσαρμοσμένες προβολές μπορούν να εξαχθούν ως αρχεία XML με επέκταση ονόματος αρχείου XML. Τα αρχεία XML που προκύπτουν μπορούν να εισαχθούν χρησιμοποιώντας την Προβολή συμβάντων. Έτσι είναι δυνατή η κοινή χρήση προσαρμοσμένων προβολών μεταξύ χρηστών και υπολογιστών.

Για να κάνετε εισαγωγή προσαρμοσμένης προβολής
 1. Εκκινήστε την Προβολή συμβάντων.

 2. Στο μενού Ενέργεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή προσαρμοσμένης προβολής.

 3. Μεταβείτε στη θέση της προβολής που εξάγεται, κάντε κλικ στο αντίστοιχο αρχείο .xml και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα.

 4. Στο πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή αρχείου προσαρμοσμένης προβολής, στην περιοχή Όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την προσαρμοσμένη προβολή που εισάγεται.

 5. Στην περιοχή Περιγραφή, πληκτρολογήστε μια περιγραφή για την προσαρμοσμένη προβολή.

 6. Επιλέξτε τον φάκελο στον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε την προσαρμοσμένη προβολή.

  Σημείωση

  Οι προσαρμοσμένες προβολές μπορούν να αποθηκευτούν στον φάκελο "Προσαρμοσμένες προβολές" ή σε οποιονδήποτε υποφάκελο του φακέλου "Προσαρμοσμένες προβολές". Μπορείτε να δημιουργήσετε νέους υποφακέλους στον φάκελο "Προσαρμοσμένες προβολές", επιλέγοντας αυτόν τον φάκελο και κάνοντας κλικ στην επιλογή Νέος φάκελος.

 7. Εάν θέλετε να είναι δυνατή η πρόσβαση της προσαρμοσμένης προβολής από οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τον υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου Όλοι οι χρήστες και κάντε κλικ στο κουμπί OK. Εάν θέλετε να είναι δυνατή η πρόσβαση της προσαρμοσμένης προβολής μόνο από κάποιο άτομο που έχει συνδεθεί στον τρέχοντα λογαριασμό σας, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου Όλοι οι χρήστες και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Πρόσθετες αναφορές


Πίνακας περιεχομένων