Συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις της κονσόλας MMC

Η κονσόλα MMC 3.0 είναι σχεδιασμένη έτσι, ώστε να υποστηρίζει συμπληρωματικά προγράμματα στις εκδόσεις MMC 2.0 και MMC 1.2. Μπορείτε να προσθέσετε αυτά τα συμπληρωματικά προγράμματα σε μια κονσόλα MMC 3.0 και θα λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, όπως και στις εκδόσεις του MMC για τις οποίες είχαν σχεδιαστεί.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα MMC 3.0 για να ανοίξετε μια κονσόλα που δημιουργήθηκε με τις εκδόσεις MMC 2.0 ή MMC 1.2. Εάν στη συνέχεια αποθηκεύσετε την κονσόλα, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να την αποθηκεύσετε σε μορφή MMC 3.0. Εάν την αποθηκεύσετε σε μορφή MMC 3.0, δεν θα μπορείτε πλέον να την ανοίξετε με χρήση μιας προηγούμενης έκδοσης MMC. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εκδόσεις MMC 2.0 ή MMC 1.2 για να ανοίξετε μια κονσόλα που δημιουργήθηκε με χρήση της έκδοσης MMC 3.0.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων