השתמש בתיבת דו-שיח זו כדי לקבוע את התצורה של הגדרות Secure Sockets Layer (SSL) עבור תקשורת מוצפנת. כאשר שרת אינטרנט התומך בתקשורת מאובטחת מתחבר לאתר אינטרנט המוגדר לשימוש ב- SSL (כתובות URL המתחילות ב- https:// ), חיבור מאובטח מגן על הנתונים המועברים. אישור לקוח הוא זיהוי דיגיטלי המונפק על-ידי ארגון חיצוני אמין, הנקרא רשות אישורים. באפשרותך להגדיר את שרת האינטרנט לקבל, לדרוש או לדחות אישורי לקוח כאמצעי ליצירת חיבור עם קובץ או ספריה מסוימים. משתמשים המנסים לגשת לאתר עם אישורי לקוח ניתנים למיפוי; משתמשים ללא אישורי לקוח יכולים להשתמש בשיטות אימות אחרות. מיפויים של אישורי לקוח מתאימים את המידע הנכלל באישור לקוח כנגד פרטי חשבון המשתמש של Windows. רשימת אישורים אמינים (CTL) היא רשימה של רשויות אישורים מאושרות עבור אתר אינטרנט ספציפי.

דרוש ערוץ מאובטח (SSL)

בחר להגדיר את IIS לדרוש שקישור תקשורת מוצפנת עבור דפדפן אינטרנט יתחבר לאתר אינטרנט זה, לספריה זו או לקובץ זה. כאשר אפשרות זו נבחרת, כל הנתונים הנשלחים אל אתר אינטרנט זה וממנו מוצפנים באמצעות אישור.

דרוש הצפנה של 128 סיביות

בחר להגדיר את IIS לדרוש שקישור תקשורת מוצפנת של 28 סיביות עבור דפדפן אינטרנט יתחבר לאתר אינטרנט זה, לספריה זו או לקובץ זה.

התעלם מאישורי לקוח

בחר כדי לאפשר למשתמשים לגשת לאתר זה בלי שתוצג בקשה להצגת אישור לקוח.

קבל אישורי לקוח

בחר כדי לאפשר גישה למשתמשים בעלי אישורי לקוח, ללא בקשת האישור. משתמשים בעלי אישורי לקוח ניתנים למיפוי; משתמשים ללא אישורי לקוח יכולים להשתמש בשיטות אימות אחרות.

דרוש אישורי לקוח

בחר כדי לאפשר רק למשתמשים בעלי אישור לקוח חוקי להתחבר. משתמשים ללא אישור לקוח חוקי אינם מורשים לגשת לאתר זה. לפני שתוכל לבחור באפשרות זו כדי לדרוש אישורי לקוח, עליך לבחור באפשרות דרוש ערוץ מאובטח (SSL).

אפשר מיפוי אישורי לקוח

בחר כדי להגדיר את השרת לאמת משתמשים הנכנסים עם אישור לקוח חוקי.

ערוך

לחץ כדי לערוך מיפוי אישור לקוח, או ליצור אישור כזה אם אינו קיים. כאשר משתמש נכנס לאתר האינטרנט שלך עם אישור, ההרשאות שלו תואמות לאלה של חשבון המשתמש שאליו האישור ממופה.

הפוך את ממפה שירות הספריות של Windows לזמין

בחר כדי להשתמש במיפוי אישור לקוח של שירות ספריות במקום במיפוי מסוג אחד-לאחד או רבים-ליחיד. כדי להפעיל שירות זה, השרת חייב להיות חבר בתחום של Windows Server 2003.

אפשר רשימות אישורים אמינים

בחר כדי לערוך רשימות אישורים אמינות או ליצור רשימות חדשות. רשימת אישורים אמינים היא רשימה של רשויות אישורים מאושרות עבור אתר אינטרנט מסוים. רשויות אלה ישימות ברמת אתר האינטרנט בלבד.

רשימת אישורים אמינים נוכחית

לחץ על רשימת אישורים אמינים עבור אתר זה מתוך תיבת הרשימה.

חדש

לחץ כדי ליצור רשימת אישורים אמינים חדשה עבור אתר זה.

ערוך

לחץ כדי לשנות את ההגדרות של רשימת האישורים האמינים הנבחרת כעת בתיבת הרשימה.

נושאים קרובים

כדי ללמוד עוד על אישורים ועל מיפוי אישורים, עיין בתיעוד המקוון של IIS 6.0(ייתכן שהדף יוצג באנגלית) ב- Microsoft Windows Server TechCenter.


תוכן העניינים