לאחר שתתחבר למחשב שברצונך לגבות או לשחזר, השתמש בתיבת דו-שיח זו כדי לשמור את הגדרות התצורה עבור כל אתרי האינטרנט, אתרי ה- FTP, הספריות הווירטואליות, ספריות והקבצים שאתה מנהל במחשב. (תחילה עליך להתחבר למחשב שברצונך לגבות או לשחזר). רוב הגדרות התצורה מאוחסנות ב- metabase, אך חלקן מאוחסן ברישום. כלי שירות זה מגבה רק את הגדרות התצורה של ה- metabase.

גיבויים קודמים

תיבת הרשימה גיבויים מפרטת את כל גיבויי התצורה, את מספרי הגירסה שלהם ואת התאריך והשעה שבהם נוצרו הגיבויים. עליך לספק שם כאשר קובץ תצורה נוצר.

שחזור הגדרות תצורה של Metabase

כדי לחזור למצב התצורה הקודם של ה- metabase, לחץ על גירסת גיבוי ולאחר מכן לחץ על שחזר. IIS עוצר את כל השירותים, מחליף את כל הגדרות התצורה הנוכחיות מקובץ הגיבוי ולאחר מכן הפעלה מחדש את כל שירותי IIS. זמן ההשלמה תלוי בגודל של ה- metabase.

גיבויים

זוהי רשימה של כל הגיבויים הזמינים עבור המחשב הנבחר כעת, כולל מספר גירסה (#) והתאריך והשעה של יצירת הגיבוי.

יצירת גיבוי

לחץ כדי ליצור גיבוי של הגדרות תצורת ה- metabase הנוכחיות לאחר שתספק שם עבור גירסת הגיבוי.

שחזר

לחץ כדי להחליף את הגדרות התצורה ב- metabase הנוכחי עם ההגדרות של הגירסה הנבחרת כעת.

מחק

לחץ כדי למחוק את קובץ הגיבוי הנבחר כעת ולהסיר את השם מהרשימה.

נושאים קרובים

כדי ללמוד עוד על התפקיד והמבנה של ה- metabase ועל תפקיד הרישום, עיין בתיעוד המקוון של IIS 6.0(ייתכן שהדף יוצג באנגלית) ב- Microsoft Windows Server TechCenter.


תוכן העניינים