Αφού συνδεθείτε στον υπολογιστή, όπου θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των παραμέτρων του ή θέλετε να επαναφέρετε τις παραμέτρους, χρησιμοποιήστε αυτό το παράθυρο διαλόγου για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων για όλες τις τοποθεσίες Web, τις τοποθεσίες FTP, τους εικονικούς καταλόγους, τους καταλόγους και τα αρχεία που διαχειρίζεστε στον υπολογιστή σας. (Πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στον υπολογιστή, όπου θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των παραμέτρων του ή θέλετε να επαναφέρετε τις παραμέτρους.) Οι περισσότερες ρυθμίσεις παραμέτρων αποθηκεύονται στη μετα-βάση, ωστόσο ορισμένες αποθηκεύονται στο μητρώο. Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας μόνο για τις ρυθμίσεις παραμέτρων της μετα-βάσης.

Προηγούμενα αντίγραφα ασφαλείας

Το πλαίσιο λίστας Αντίγραφα ασφαλείας εμφανίζει όλα τα αντίγραφα ασφαλείας της ρύθμισης παραμέτρων, τους αριθμούς έκδοσης και την ημερομηνία και ώρα δημιουργίας των αντιγράφων ασφαλείας. Κατά τη δημιουργία ενός αρχείου αντιγράφου ασφαλείας, πρέπει να εισαγάγετε το όνομα αρχείου.

Επαναφορά των ρυθμίσεων παραμέτρων μετα-βάσης

Για να επιστρέψετε σε μια προηγούμενη κατάσταση ρύθμισης παραμέτρων της μετα-βάσης, κάντε κλικ σε μια έκδοση αντιγράφου ασφαλείας και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά. Οι υπηρεσίες IIS διακόπτουν όλες τις υπηρεσίες, αντικαθιστούν όλες τις τρέχουσες ρυθμίσεις παραμέτρων από το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας και έπειτα εκτελούν επανέναρξη όλων των υπηρεσιών IIS. Ο χρόνος ολοκλήρωσης εξαρτάται από το μέγεθος της μετα-βάσης.

Αντίγραφα ασφαλείας

Αυτή είναι μια λίστα όλων των διαθέσιμων αντιγράφων ασφαλείας για τον τρέχοντα επιλεγμένο υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού έκδοσης (#) και της ημερομηνίας και ώρας δημιουργίας.

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας

Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των τρεχουσών ρυθμίσεων παραμέτρων μετα-βάσης, αφού εισαγάγετε ένα όνομα για την έκδοση αντιγράφου ασφαλείας.

Επαναφορά

Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να αντικαταστήσετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων στην τρέχουσα μετα-βάση με τις ρυθμίσεις της τρέχουσας επιλεγμένης έκδοσης.

Διαγραφή

Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να διαγράψετε το τρέχον επιλεγμένο αρχείο αντιγράφου ασφαλείας και να καταργήσετε το όνομα από αυτήν τη λίστα.

Σχετικά θέματα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ρόλο και τη δομή της μετα-βάσης, καθώς και σχετικά με το ρόλο του μητρώου, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση IIS 6.0 online documentation (η σελίδα ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά) στο Microsoft Windows Server TechCenter.


Πίνακας περιεχομένων