Etter at du har koblet til datamaskinen som du vil sikkerhetskopiere eller gjenopprette, bruker du denne dialogboksen til å lagre konfigurasjonsinnstillinger for alle webområder, FTP-områder, virtuelle mapper, mapper og filer som du administrerer på datamaskinen. (Du må først koble til datamaskinen du vil sikkerhetskopiere eller gjenopprette). De fleste konfigurasjonsinnstillingene lagres i metabasen, men noen av dem lagres i registeret. Dette verktøyet sikkerhetskopierer bare konfigurasjonsinnstillingene i metabasen.

Tidligere sikkerhetskopier

Listen Sikkerhetskopier inneholder alle sikkerhetskopiene av konfigurasjoner, med versjonstall og dato og klokkeslett for når sikkerhetskopien ble opprettet. Du må oppgi navnet når du oppretter en sikkerhetskopifil.

Gjenopprette konfigurasjonsinnstillinger for metabasen

Hvis du vil gå tilbake til en tidligere konfigurasjon av metabasen, klikker du en sikkerhetskopiversjon, og klikker deretter Gjenopprett. IIS stopper alle tjenester, overskriver alle gjeldende konfigurtasjonsinnstillinger fra sikkerhetskopifilen, og starter alle IIS-tjenestene på nytt. Hvor lang tid det tar å fullføre operasjonen er avhengig av størrelsen på metabasen.

Sikkerhetskopier

Dette er en liste over alle sikkerhetskopiene som er tilgjengelig for den valgte datamaskinen, inkludert versjonstall (#) og dato og klokkeslett for opprettelsen.

Ta sikkerhetskopi

Klikk for å opprette en sikkerhetskopi av de gjeldende konfigurasjonsinnstillingene for metabasen etter at du har oppgitt et navn for sikkerhetskopiversjonen.

Gjenopprett

Klikk for å erstatte konfigurasjonsinnstillingene i den gjeldende metabasen med innstillingene i den valgte versjonen.

Slett

Klikk for å slette den valgte sikkerhetskopifilen og fjerne navnet fra listen.

Beslektede emner

Hvis du vil lære mer om metabasens rolle og struktur, og om registerets rolle, ser du i den elektroniske dokumentasjonen for IIS 6.0 (kan være på engelsk) på Microsoft Windows Server TechCenter.


Innholdsfortegnelse