Bruk denne dialogboksen til p konfigurere webserveren til å bekrefte brukeridentiteter. Du kan godkjenne enkeltpersoner eller velge grupper av brukere for å forhindre uautoriserte personer fra å opprette en webtilkobling (HTTP) til begrenset innhold. Anonym tilgang tillater brukere å opprette en anonym tilkobling. Brukeren logger på IIS med en anonym konto, eller gjestekonto. Det finnes for øyeblikket 4 metoder for Godkjent tilgang.

  • Windows-integrert godkjenning bruker en kryptografisk utveksling med brukerens webleser for å bekrefte brukerens identitet.

  • Sammendragsgodkjenning virker bare sammen med Active Directory® -kontoer, og sender en beregnet verdi over nettverket i stedet for passordet i klartekst. Sammendragsgodkjenning virker over proxyservere og andre brannmurer, og er tilgjenglig for WebDAV-mapper (Web Distributed Authoring and Versioning).

  • Enkel godkjenning sender passord i klartekst over nettverket, uten kryptering.

Aktiver anonym tilgang

Merk av for denne for denne avkrysningsboksen for aktivere en anonym tilkobling for brukere. IIS logger brukeren på med en anonym konto, eller gjestekonto. Standardinnstillingen er at serveren oppretter og bruker kontoen IUSR_computername.

Brukernavn

Dette er brukernavnet for kontoen som bare brukes for anonym tilgang i Windows.

Passord

Den anonyme brukerkontoens passord brukes bare i Windows. Anonyme brukere logger ikke på ved å bruke et brukernavn og et passord.

Bla gjennom

Klikk for å søke etter og velge objekttypen, for eksempel en bruker, og plasseringen, for eksempel datamaskinen eller en annen datamaskin koblet til nettverket.

Godkjent tilgang

Alternativene som velges i denne delen krever at brukerne oppgir et gyldig Microsoft Windows-brukernavn og -passord før de får tilgang til informasjon på serveren.

Integrert Windows-godkjenning

Velg dette alternativet for å sikre at brukernavnet og passordet sendes over nettverket som en beregnet verdi. Dette gir en sikker form for godkjenning.

Obs!  

Hvis denne godkjenningsmetoden er aktivert, bruker IIS Integrert Windows-godkjenning bare når anonym tilgang er deaktivert, og anonym tilgang er avslått fordi tillatelser har blitt angitt for Windows-filsystemet, slik at brukere må oppgi et Windows-brukernavn og -passord før de kan opprette en tilkobling til begrenset innhold.

Sammendragsgodkjenning for Windows-domeneservere

Velg dette alternativet for å jobbe med Active Directory® og for å sende en beregnet verdi over nettverket i stedet for et passord i klartekst. Denne metoden virker over proxyservere og andre brannmurer. Bruk av sammendragsgodkjenning krever at et Område er definert.

Enkel godkjenning (passordet sendes i klartekst)

Velg dette alternativet for å sende passordet i klartekst over nettverket. Enkel godkjenning er en del av HTTP-spesifikasjonen, og støttes av de fleste lesere. Brukernavnet og passordet er imidlertid ikke kryptert, og dette kan presentere en sikkerhetsrisiko.

Standarddomene

Dette identifiserer det Windows-domenet som brukes for kontroll av brukergodkjenning.

Velg

Hvis du vil godkjenne brukeren eller gruppen, klikker du dette alternativet for å vise en liste over alle domenene du er knyttet til.

Område

Dette alternativet identifiserer domenet eller en annen godkjenningskontroll fra operativsystemet, som brukes til å godkjenne brukeren eller gruppen.

Velg

Klikk dette alternativet for å vise en liste over alle domenene og områdene du er koblet til.

Beslektede emner


Innholdsfortegnelse