In dit dialoogvenster kunt u de webserver configureren voor verificatie van de identiteit van gebruikers. Als u de identiteit van een afzonderlijke gebruiker of groepen gebruikers verifieert, kunt u voorkomen dat onbevoegden via het web (HTTP) toegang hebben tot webinhoud met restricties. Selecteer de optie Anonieme toegang als u wilt dat een gebruiker een anonieme verbinding tot stand kan brengen. De gebruiker kan zich dan bij IIS aanmelden met een anonieme account of een gastaccount. IIS beschikt momenteel over vier methoden voor geverifieerde toegang:

  • Met Geïntegreerde Windows-verificatie vindt er een versleutelde uitwisseling plaats met de webbrowser van de gebruiker om de identiteit van de gebruiker te bevestigen.

  • Met Verificatiesamenvatting wordt in plaats van het leesbare wachtwoord een hash-waarde via het netwerk verzonden. U kunt verificatiesamenvatting alleen voor Active Directory®-accounts gebruiken. Verificatiesamenvatting is beschikbaar voor WebDAV-mappen (Web Distributed Authoring and Versioning), ongeacht de aanwezigheid van proxyservers en andere firewalls.

  • Met Basisverificatie worden leesbare wachtwoorden versleuteld via het netwerk verzonden.

Anonieme toegang inschakelen

Schakel dit selectievakje in als gebruikers een anonieme verbinding tot stand mogen brengen. De gebruiker kan zich dan bij IIS aanmelden met een anonieme account of een gastaccount. Standaard wordt de account IUSR_computername door de server gemaakt en gebruikt.

Gebruikersnaam

Dit is de gebruikersnaam voor de account die alleen in Windows voor anonieme toegang wordt gebruikt.

Wachtwoord

Dit is het wachtwoord voor de account die alleen in Windows voor anonieme toegang wordt gebruikt. Anonieme gebruikers melden zich niet aan met behulp van een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Bladeren

Klik hierop om het objecttype te zoeken en selecteren, zoals de gebruiker en de locatie (bijvoorbeeld uw computer of een andere toegankelijke computer in het computernetwerk).

Geverifieerde toegang

Met de opties in dit gedeelte kunt u instellen dat gebruikers een geldige Microsoft Windows-gebruikersnaam en een geldig wachtwoord moeten opgeven voordat ze toegang krijgen tot informatie op uw server.

Geïntegreerde Windows-verificatie

Schakel dit selectievakje in als u wilt instellen dat de gebruikersnaam en het wachtwoord als hash-waarden via het netwerk worden verzonden. Geïntegreerde Windows-verificatie is een veilige vorm van verificatie.

Opmerking

Als deze verificatiemethode is ingeschakeld, wordt in IIS alleen gebruik gemaakt van geïntegreerde Windows-verificatie als de optie Anonieme toegang is uitgeschakeld en anonieme toegang wordt geweigerd. De reden hiervoor is dat voor het Windows-bestandssysteem machtigingen zijn ingesteld waarvoor gebruikers een Windows-gebruikersnaam en wachtwoord moeten opgeven voordat er verbinding wordt gemaakt met een locatie waarvoor inhoudsrestricties gelden.

Verificatiesamenvatting voor Windows-domeinservers

Schakel dit selectievakje in als u Active Directory® wilt gebruiken en in plaats van een leesbaar wachtwoord een hash-waarde via het netwerk wilt verzenden. Deze methode werkt ongeacht of er proxyservers en andere firewalls zijn. Als u Verificatiesamenvatting gebruikt, moet u een realm definiëren.

Basisverificatie (wachtwoord wordt verzonden als leesbare tekst)

Selecteer deze optie als u het wachtwoord als leesbare tekst via het netwerk wilt verzenden. Basisverificatie maakt deel uit van de HTTP-specificatie en wordt door de meeste browsers ondersteund. Bij basisverificatie worden de gebruikersnaam en het wachtwoord echter niet versleuteld, wat een beveiligingsrisico kan inhouden.

Standaarddomein

Het standaarddomein is het Windows-domein dat voor gebruikersverificatie wordt gebruikt.

Selecteren

Als u een gebruiker of groep gebruikers wilt verifiëren, klikt u op deze knop om een lijst weer te geven met alle domeinen waarmee u bent verbonden.

Realm

De realm is de verificatiecontroller van het domein of van een ander besturingssysteem die wordt gebruikt voor de verificatie van de gebruiker of groep gebruikers.

Selecteren

Klik hierop als u een lijst wilt weergeven met de domeinen en realms waarmee u bent verbonden.

Verwante onderwerpen


Inhoudsopgave