Toto dialogové okno slouží k ukládání nastavení konfigurace pro všechny webové servery, servery FTP, virtuální adresáře, adresáře a soubory, které v počítači spravujete. Použijte jej po připojení k počítači, u kterého hodláte provést zálohování nebo obnovení konfigurace (Před zahájením zálohování nebo obnovení konfigurace je nutné se k počítači připojit.) Většina nastavení konfigurace je uložena v metabázi, část je však uložena v registru. Tímto nástrojem lze zálohovat pouze nastavení konfigurace v metabázi.

Předchozí záložní kopie

Seznam Záložní kopie obsahuje všechny zálohy konfigurace, čísla jejich verzí a datum a čas vytvoření. Po vytvoření souboru záložní kopie je nutné zadat jeho název.

Obnovení nastavení konfigurace metabáze

Jestliže chcete obnovit předchozí stav konfigurace metabáze, vyberte verzi záložní kopie a klikněte na tlačítko Obnovit. Služba IIS ukončí všechny služby, přepíše všechna nastavení konfigurace ze souboru zálohy a poté všechny služby IIS znovu spustí. Doba provádění je závislá na velikosti metabáze.

Záložní kopie

Seznam všech záložních kopií, které jsou k dispozici pro vybraný počítač, s uvedením čísla verze (#) a data a času vytvoření.

Vytvořit zálohu

Kliknutím vytvoříte záložní kopii současných nastavení konfigurace metabáze. (Je nutné zadat název verze zálohy.)

Obnovit

Kliknutím bude aktuální nastavení konfigurace metabáze nahrazeno nastavením vybrané verze.

Odstranit

Kliknutím odstraníte vybraný soubor zálohy a zároveň příslušný název ze seznamu.

Příbuzná témata

Další informace o funkci a struktuře metabází a o úloze registru naleznete v online dokumentaci ke službě IIS 6.0 (stránka může být v angličtině) na webu Microsoft Windows Server TechCenter.


Obsah