Χρησιμοποιήστε αυτό το παράθυρο διαλόγου για να επιτρέψετε (ή να απαγορεύσετε) την πρόσβαση των χρηστών σε μια τοποθεσία Web, σε έναν κατάλογο ή σε ένα αρχείο.

Σημείωση

Οι υπολογιστές που συνδέονται στο διακομιστή σας μέσω διακομιστών μεσολάβησης εμφανίζουν την ίδια διεύθυνση IP με το διακομιστή μεσολάβησης.

Περιορισμοί πρόσβασης για διεύθυνση IP

Η πρόσβαση επιτράπηκε

Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να επιτρέψετε την πρόσβαση σε όλους τους υπολογιστές.

Για να προσθέσετε υπολογιστές, ομάδες υπολογιστών ή τομείς, στους οποίους θα απαγορεύεται η πρόσβαση, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη και πληκτρολογήστε τις απαιτούμενες πληροφορίες στο παράθυρο διαλόγου Απόρριψη πρόσβασης. Οι υπολογιστές, στους οποίους δεν επιτρέπεται η πρόσβαση, εμφανίζονται στο πλαίσιο λίστας Εκτός από τους ακόλουθους.

Η πρόσβαση δεν επιτράπηκε

Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να απαγορεύσετε την πρόσβαση σε όλους τους υπολογιστές.

Για να προσθέσετε υπολογιστές, ομάδες υπολογιστών ή τομείς, στους οποίους θα επιτρέπεται η πρόσβαση, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη και πληκτρολογήστε τις απαιτούμενες πληροφορίες στο παράθυρο διαλόγου Εκχώρηση πρόσβασης. Οι υπολογιστές, στους οποίους επιτρέπεται η πρόσβαση, εμφανίζονται στο πλαίσιο λίστας Εκτός από τους ακόλουθους.

Προσθήκη

Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να προσδιορίσετε έναν υπολογιστή ή μια ομάδα υπολογιστών, στους οποίους θέλετε να επιτρέψετε ή να απαγορεύσετε την πρόσβαση.

Κατάργηση

Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να καταργήσετε το τρέχον επιλεγμένο στοιχείο από τη λίστα εξαιρέσεων.

Επεξεργασία

Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να τροποποιήσετε τις συγκεκριμένες ιδιότητες του τρέχοντος επιλεγμένου στοιχείου στη λίστα εξαιρέσεων.

Σχετικά θέματα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση IIS 6.0 online documentation (η σελίδα ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά) στο Microsoft Windows Server TechCenter.


Πίνακας περιεχομένων