באפשרותך לבנות ערכת מלקט נתונים משילוב מותאם אישית של מלקטי נתונים. מלקטי נתונים אלה יכולים להכיל מוני ביצועים, נתוני תצורה או נתונים מספקי מעקב.

חברות בקבוצה Performance Log Users המקומית, בקבוצה Administrators המקומית או בקבוצה מקבילה, היא הדרישה המינימלית להשלמת הליך זה.

הערה

יש להקצות לקבוצה Performance Log Users את זכות המשתמש בצע כניסה כמשתמש אצווה כמתואר בהפעלת אפשרות הרישום עבור חברים בקבוצה Performance Log Users.

כדי ליצור ערכת מלקט נתונים באופן ידני
 1. בחלונית הניווט של 'צג הביצועים של Windows', הרחב את ערכות מלקטי נתונים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מוגדר על-ידי המשתמש, הצבע על חדש ולחץ על ערכת מלקט נתונים. מופעל אשף 'צור ערכת מלקט נתונים חדשה'.

 2. הזן שם עבור ערכת מלקט הנתונים.

 3. בחר צור באופן ידני ולחץ על הבא.

 4. בחר צור יומני רישום נתונים.

 5. סמן את התיבות שליד סוגי מלקטי הנתונים שבהם ברצונך להשתמש ולחץ על הבא.

  • מוני ביצועים מספקים נתוני מדד לגבי ביצועי המערכת.

  • נתוני מעקב אחר אירועים מספקים מידע לגבי פעילויות ואירועי מערכת.

  • מידע תצורת המערכת מאפשר לרשום את מצב מפתחות הרישום ואת השינויים שמבוצעים בהם.

 6. בהתאם לסוגי מלקטי הנתונים שבחרת, יוצגו לך תיבות דו-שיח להוספת מלקטי נתונים לערכת מלקט הנתונים.

  • לחץ על הוספה כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח הוספת מונים. לאחר שתסיים להוסיף מוני ביצועים, לחץ על הבא כדי להמשיך בהגדרת התצורה או על סיום כדי לצאת ולשמור את התצורה הנוכחית.

  • ניתן להתקין ספקי מעקב אחר אירועים עם מערכת ההפעלה או כחלק מיישום שאינו של Microsoft. לחץ על הוספה כדי לבחור מרשימה של ספקי מעקב אחר אירועים זמינים. באפשרותך לבחור ספקים מרובים על-ידי החזקת מקש Control לחוץ וביצוע סימון. לאחר שתסיים להוסיף ספקי מעקב אחר אירועים, לחץ על הבא כדי להמשיך בהגדרת התצורה או על סיום כדי לצאת ולשמור את התצורה הנוכחית.

  • רשום את מידע תצורת המערכת על-ידי הזנת מפתחות רישום שברצונך לבצע אחריהם מעקב. עליך לדעת מהו המפתח המדויק שברצונך לכלול בערכת מלקט הנתונים. לאחר שתסיים להוסיף מפתחות רישום, לחץ על הבא כדי להמשיך בהגדרת התצורה או על סיום כדי לצאת ולשמור את התצורה הנוכחית.

   הערה

   אם לא בדקת את כל סוגי מלקטי הנתונים, לא יכללו בשלבי האשף כל תיבות הדו-שיח המתוארות כאן.

 7. ספריית הבסיס תכיל נתונים שנאספו על-ידי ערכת מלקט הנתונים. שנה הגדרה זו אם ברצונך לאחסן את נתוני ערכת מלקט הנתונים במיקום אחר מהמיקום המוגדר כברירת המחדל. עבור אל הספריה ובחר אותה, או הקלד את שם הספריה.

  הערה

  אם אתה מזין את שם הספריה באופן ידני, אין להזין קו נטוי בסופו של שם התיקיה.

 8. לאחר לחיצה על הבא, באפשרותך לקבוע שערכת מלקט הנתונים תפעל כמשתמש מסוים. לחץ על לחצן שינוי כדי להזין את שם המשתמש והסיסמה עבור משתמש אחר מאלו הרשומים כברירת מחדל.

  הערה

  אם הינך חבר בקבוצה Performance Log Users, עליך לקבוע שערכות מלקטי הנתונים שאתה יוצר יפעלו תחת האישורים שלך.

 9. לחץ על סיום כדי לחזור ל'מסוף אבחון ביצועים של Windows'.

  • כדי להציג את המאפיינים של ערכת מלקט הנתונים או כדי לבצע שינויים נוספים, בחר פתח מאפיינים עבור ערכת מלקט נתונים זו. לקבלת מידע נוסף אודות המאפיינים של ערכת מלקט הנתונים, ראה מאפייני ערכת מלקט הנתונים.

  • כדי להתחיל באופן מיידי את ערכת מלקט הנתונים (ולהתחיל בשמירת נתונים אל המיקום שצוין בשלב 8), בחר התחל ערכת מלקט נתונים זו כעת.

  • כדי לשמור את ערכת מלקט הנתונים מבלי להתחיל באיסוף, בחר שמור וסגור.

שיקולים נוספים

 • כדי לפתוח את 'צג הביצועים של Windows', לחץ על התחל, לחץ בתוך התיבה התחל חיפוש, הקלד perfmon ולאחר מכן הקש ENTER.

 • ערכות מלקטי נתונים פועלות כמשתמש המערכת כברירת מחדל. כשיטת עבודה מומלצת לאבטחה, מומלץ שתקבל את ערך ברירת מחדל זה אם אין לך סיבה הכרחית לשנות אותו.

חומר עזר נוסף