W tym miejscu są wyświetlane składniki włączone dla protokołu Internet Protocol version 4 (IPv4). Pojawiające się tu wpisy zależą od wyborów dokonanych podczas włączania i konfigurowania usługi RRAS.

Można dodać inne protokoły routingu IPv4, klikając prawym przyciskiem myszy pozycję Ogólne, a następnie klikając polecenie Nowy protokół routingu.

Zobacz też


Spis treści