Ta karta służy do konfigurowania statycznego zakresu adresów udostępnianych komputerom w sieci prywatnej.

Element okna dialogowegoOpis

Automatycznie przypisz adresy IP, używając programu przydzielania DHCP

Określa, czy router dostarcza adresy ze skonfigurowanego zakresu adresów do klientów DHCP w sieci prywatnej.

Adres IP

Określa adres sieci IP dla zakresu adresów, które mają być przypisane klientom DHCP w sieci prywatnej. Konfigurowana sieć powinna być siecią prywatną lub podsiecią sieci prywatnej. Adresy sieci prywatnej określone w dokumencie RFC są oznaczane jako 10.0.0.0 z maską podsieci 255.0.0.0, 172.16.0.0 z maską podsieci 255.240.0.0 oraz 192.168.0.0 z maską podsieci 255.255.0.0. Domyślna sieć IP jest oznaczana jako 192.168.0.0.

Maska

Określa maskę podsieci odpowiadającą zakresowi adresów przypisywanych hostom w sieci prywatnej. Domyślna maska podsieci to 255.255.255.0. W przypadku zmiany adresu IP należy się upewnić, czy maska podsieci została także zmieniona na wartość odpowiednią dla adresu IP.

Wyklucz

Kliknij, aby określić dowolne adresy w skonfigurowanym zakresie adresów, które nie powinny być przypisywane klientom DHCP w sieci prywatnej, ponieważ są już używane. Hostom, które nie mogą używać DHCP, są zwykle przypisywane adresy statyczne. Ręcznie skonfigurowane adresy mogą znajdować się w zakresie określonym na tej karcie, dopóki nie zostaną wykluczone, tak aby nie mogły być przypisane innym hostom.

Dodatkowe informacje


Spis treści