Element okna dialogowegoOpis

Tylko dla następującego typu ruchu

Określa, że połączenie z wybieraniem numeru na żądanie jest inicjowane tylko wówczas, gdy pakiety IP przesyłane dalej przez dany interfejs wybierania numeru na żądanie są zgodne z jednym z filtrów wymienionych na liście. Kiedy interfejs wybierania numeru na żądanie jest rozłączony, wszystkie pakiety przesyłane dalej do interfejsu wybierania numeru na żądanie są porównywane z wymienionymi filtrami. Jeśli dany pakiet jest zgodny z dowolnym filtrem, jest inicjowane połączenie z wybieraniem numeru na żądanie i pakiet jest przesyłany dalej przez to połączenie. Jeśli dany pakiet jest niezgodny z każdym filtrem, połączenie z wybieraniem numeru na żądanie nie jest inicjowane, a pakiet jest odrzucany.

Ta opcja dotyczy wszystkich filtrów dodanych przez użytkownika. Nie można jej zmienić dla poszczególnych filtrów.

Ta opcja może zostać skonfigurowana tylko po dodaniu przynajmniej jednego filtru.

Dla wszystkich typów ruchu z wyjątkiem

Określa, że połączenie z wybieraniem numeru na żądanie nie jest inicjowane dla pakietów IP przesyłanych dalej przez dany interfejs wybierania numeru na żądanie są zgodne z jednym z filtrów wymienionych na liście. Kiedy interfejs wybierania numeru na żądanie jest rozłączony, wszystkie pakiety przesyłane dalej do interfejsu wybierania numeru na żądanie są porównywane z wymienionymi filtrami. Jeśli dany pakiet jest zgodny z dowolnym filtrem, połączenie z wybieraniem numeru na żądanie nie jest inicjowane, a pakiet jest odrzucany. Jeśli dany pakiet nie jest zgodny z każdym filtrem, jest inicjowane połączenie z wybieraniem numeru na żądanie i pakiet jest przesyłany dalej przez to połączenie.

Ta opcja dotyczy wszystkich filtrów dodanych przez użytkownika. Nie można jej zmienić dla poszczególnych filtrów.

Ta opcja może zostać skonfigurowana tylko po dodaniu przynajmniej jednego filtru.

Nowy

Kliknij, aby dodać filtr. Filtry można ustawiać zależnie od pochodzenia (źródła) pakietu, docelowego miejsca pakietu lub protokołu używanego przez pakiet. Zależnie od żądanego poziomu kontroli filtrowanie może odbywać się według wartości wszystkich trzech wymienionych wyżej parametrów, według wartości dowolnego z tych parametrów lub według kombinacji wszystkich trzech parametrów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie lub edytowanie filtru IPv6.

Edytuj

Kliknij, aby zmodyfikować ustawienia zaznaczonego filtru. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie lub edytowanie filtru IPv6.

Usuń

Usuwa zaznaczony filtr z listy.

Dodawanie lub edytowanie filtru IPv6

Element okna dialogowegoOpis

Sieć źródłowa

Określa, czy filtr sprawdza adres sieciowy, z którego pochodzi pakiet. Po zaznaczeniu tego pola wyboru należy określić adres sieciowy protokołu internetowego w wersji 6 (IPv6) i długość prefiksu.

Sieć docelowa

Określa, czy filtr sprawdza sieć, do której jest wysyłany pakiet. Po zaznaczeniu tego pola wyboru należy określić adres sieciowy protokołu IPv6 i długość prefiksu.

Adres IPv6

W tym miejscu należy wpisać adres IPv6 sieci, z której został wysłany pakiet lub do której pakiet zostanie wysłany.

Długość prefiksu

W tym miejscu należy wpisać długość prefiksu. Prefiks jest częścią adresu wskazującą identyfikator sieciowy i zazwyczaj ma wartość 64.

Protokół

Umożliwia wyświetlenie listy dostępnych typów protokołów, które mogą stanowić podstawę do filtrowania. Domyślnie jest przyjmowana wartość Dowolny protokół. Po wybraniu wartości Inny należy wpisać identyfikator protokołu w polu Numer protokołu.

Port źródłowy

W przypadku protokołów TCP, TCP (ustanowione) i UDP wpisz numer portu określony przez źródło do używania przez filtr. Niektóre aplikacje do wysyłania i odbierania pakietów używają dobrze znanych numerów portów. Jeśli są znane numery portów używane przez aplikację na potrzeby protokołu określonego w polu Protokół, można ustawić filtr dla jednego z tych portów. Można na przykład zablokować ruch FTP lub zezwolić tylko na ruch PPTP.

Port docelowy

W przypadku wartości opcji protokołów TCP, TCP (ustanowione) i UDP należy wpisać numer portu używany przez miejsce docelowe pakietu.

Typ ICMP

W przypadku protokołu ICMP wpisz typ ICMP.

Kod ICMP

W przypadku protokołu ICMP wpisz kod ICMP.

Numer protokołu

W przypadku protokołu Inny należy wpisać numer protokołu IP.

Dodatkowe informacje


Spis treści