Anpassade huvuden visas på fliken HTTP-huvuden i en egenskapslista med formen Namn: Värde. Ange namn och värde för det anpassade HTTP-huvudet i rutorna Eget huvudnamn och Eget huvudvärde.

Närliggande information

Mer information om hur du skapar flera webbplatser med rubriknamn för värdar finns i online-dokumentationen för IIS 6.0 på Microsoft Windows Server TechCenter.


Innehåll