På den här fliken kan du ange olika alternativ för ISAPI-filter. Ett ISAPI-filter är ett program som reagerar på händelser under bearbetningen av en HTTP-begäran. I tabellen visas en lista över varje filters status (som kan vara aktiverat eller inaktiverat), filnamn och prioritet för att läsas in i minnet. Du kan bara ändra körningsordningen för filter med samma prioritet.

Viktigt!

Om du har lagt till eller ändrat ett filter på global nivå måste du starta om IIS (Internet Information Services) för att kunna läsa in det nya filtret. Om du har lagt till eller ändrat ett filter på webbplatsnivå läses inte in i filtret förrän en begäran görs till webbplatsen.

Lägg till

Klicka här om du vill lägga till ett befintligt ISAPI-filter genom att bläddra till den körbara filen och ange ett eget namn.

Ta bort

Klicka här om du vill ta bort det markerade ISAPI-filtret från den här inläsningslistan.

Redigera

Klicka här om du vill ändra egenskaperna för det markerade ISAPI-filtret.

Inaktivera

Klicka här om du vill förhindra det markerade ISAPI-filtret från att läsas in, men behålla det i filterlistan.

Flytta upp

Klicka här om du vill flytta det markerade filtret uppåt i körningsordningen.

Flytta ned

Klicka här om du vill flytta det markerade filtret nedåt i körningsordningen.

Närliggande information

Mer information om ISAPI-filter finns i online-dokumentationen för IIS 6.0 på Microsoft Windows Server TechCenter.


Innehåll