MMC 3.0 můžete otevřít buď přes rozhraní systému Windows nebo z příkazového řádku:

Pomocí rozhraní systému Windows

  • Klikněte na tlačítko Start, klikněte do textového pole Spustit hledání, zadejte mmc a stiskněte ENTER.

Pomocí příkazového řádku

Otevření konzoly MMC pomocí příkazového řádku
  1. Otevřete příkazové okno kliknutím na Start, dále klikněte na textové pole Spustit hledání, zadejte cmd a stiskněte ENTER.

  2. Na výzvu příkazového řádku napište mmc a stiskněte ENTER.

Poznámky
  • Pokud máte místní nebo skupinovou zásadou zakázáno používat určité moduly snap-in, nemůžete otevřít konzoly snap-in, které tyto moduly obsahují.
  • Pro otevření stávající nebo uložené konzoly MMC vyhledejte konzolu snap-in nebo použijte zkratku v programu Windows Explorer a pak na ni dvakrát klikněte.
  • Můžete také otevřít stávající konzolu MMC z jiné konzoly, ve které momentálně pracujete. Klikněte na nabídku Soubor a pak klikněte na možnost Otevřít.

Další odkazy