Tato kapitola popisuje dva typy klávesových zkratek: zkratky pro hlavní okno a zkratky pro aktivní okno.

Klávesové zkratky pro hlavní okno MMC

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro příkazy nabídky, které platí pro celou konzolu snap-in nebo pro hlavní okno konzoly snap-in.

Akce Výsledek

CTRL+O

Otevírá uloženou konzolu snap-in.

CTRL+N

Otevírá novou konzolu snap-in.

CTRL+S

Ukládá otevřenou konzolu snap-in.

CTRL+M

Otevírá dialog Přidat nebo odstranit moduly snap-in.

CTRL+W

Otevírá nové okno.

F5

Obnovuje obsah všech oken konzoly snap-in.

ALT+MEZERA

Zobrazuje nabídku okna MMC.

ALT+F4

Zavírá konzolu snap-in.

ALT+A

Zobrazuje nabídku Akce.

ALT+V

Zobrazuje nabídku Zobrazení.

ALT+F

Zobrazuje nabídku Soubor.

ALT+O

Zobrazuje nabídku Oblíbené položky.

ALT+W

Zobrazuje nabídkuOkno.

ALT+H

Zobrazuje nabídkuNápověda.

Poznámka

Klávesová zkratka CTRL+W je k dispozici pro konzoly otevřené v autorském režimu nebo v uživatelském režimu s plným přístupem. Jiné klávesové zkratky přístupné přes klávesu CTRL jsou k dispozici pouze pro konzoly otevřené v autorském režimu.

Klávesové zkratky pro aktivní okno MMC

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro příkazy nabídky, které platí pro aktivní okno konzoly snap-in nebo pro jeho obsah.

Akce Výsledek

CTRL+P

Tiskne aktuální stránku nebo aktivní okno, pokud modul snap-in podporuje funkci tisku.

ALT+ZNAMÉNKO MÍNUS

Zobrazuje nabídku okna aktivní konzoly snap-in.

SHIFT+F10

Zobrazuje kontextovou nabídku Akce pro vybranou položku.

F1

Otevírá Nápovědu pro vybranou položku, pokud existuje.

F5

Obnovuje obsah všech oken konzoly snap-in.

CTRL+F10

Zvětšuje aktivní okno konzoly snap-in přes celou obrazovku.

CTRL+F5

Obnovuje aktivní okno konzoly snap-in.

ALT+ENTER

Zobrazuje dialog vlastností pro vybranou položku, pokud existuje.

F2

Přejmenuje vybrané položky.

CTRL+F4

Zavírá aktivní okno konzoly snap-in. Pokud má konzola snap-in jen jedno okno, zavírá celou konzolu snap-in.

Další odkazy