בנושא זה מתוארים שני סוגים של קיצורי מקשים: קיצורי דרך עבור החלון הראשי וקיצורי דרך עבור החלון הפעיל.

קיצורי מקשים בחלון הראשי של MMC

בטבלה הבאה מפורטים קיצורי המקשים עבור פקודות התפריט הפועלות על מסוף ה- Snap-in כולו או על החלון הראשי של מסוף ה- Snap-in.

פעולה תוצאה

CTRL+O

לפתיחת מסוף Snap-in שנשמר.

CTRL+N

לפתיחת מסוף Snap-in חדש.

CTRL+S

לשמירת מסוף ה- Snap-in הפתוח.

CTRL+M

לפתיחת תיבת הדו-שיח הוספה או הסרה של יישומי Snap-in.

CTRL+W

לפתיחת חלון חדש.

F5

לרענון התוכן של כל חלונות מסוף ה- Snap-in.

ALT+מקש רווח

להצגת התפריט של חלון MMC.

ALT+F4

לסגירת מסוף ה- Snap-in.

ALT+A

להצגת תפריט פעולה.

ALT+V

להצגת תפריט תצוגה.

ALT+F

להצגת תפריט קובץ.

ALT+O

להצגת תפריט מועדפים.

ALT+W

להצגת תפריט חלון.

ALT+H

להצגת תפריט עזרה.

הערה

קיצור המקשים CTRL+W זמין עבור מסופים שנפתחים במצב עריכה או במצב משתמש עם גישה מלאה. קיצורים אחרים המתחילים ב- CTRL+‎ זמינים רק עבור מסופים שנפתחים במצב עריכה.

קיצורי המקשים בחלון הפעיל של MMC

בטבלה הבאה מפורטים קיצורי המקשים עבור פקודות התפריט הפועלות על החלון הפעיל במסוף Snap-in או על תוכנו.

פעולה תוצאה

CTRL+P

להדפסת הדף הנוכחי או החלונית הפעילה, אם יישום ה- Snap-in מממש את פונקציית ההדפסה.

ALT+סימן חיסור

להצגת תפריט החלון עבור חלון מסוף ה- Snap-in הפעיל.

SHIFT+F10

להצגת תפריט הקיצור פעולה עבור הפריט הנבחר.

F1

לפתיחת נושא העזרה עבור הפריט הנבחר, אם קיים.

F5

לרענון התוכן של כל חלונות מסוף ה- Snap-in.

CTRL+F10

להגדלת חלון מסוף ה- Snap-in הפעיל.

CTRL+F5

לשחזור חלון מסוף ה- Snap-in הפעיל.

ALT+ENTER

להצגת תיבת הדו-שיח של המאפיינים עבור הפריט הנבחר, אם קיימת.

F2

לשינוי שמו של הפריט הנבחר.

CTRL+F4

לסגירת חלון מסוף ה- Snap-in הפעיל. כאשר קיים במסוף Snap-in חלון אחד בלבד, פעולה זו סוגרת את מסוף ה- Snap-in.

למידע נוסף