I det här avsnittet beskrivs två typer av kortkommandon: kortkommandon för huvudfönstret och kortkommandon för det aktiva fönstret.

Kortkommandon i MMC:s huvudfönster

Tabellen nedan innehåller kortkommandon för menykommandon som gäller för hela snapin-konsolen eller för huvudfönstret i en snapin-konsol.

Åtgärd Resultat

CTRL+O

Öppnar en sparad snapin-konsol.

CTRL+N

Öppnar en ny snapin-konsol.

CTRL+S

Sparar den öppna snapin-konsolen.

CTRL+M

Öppnar dialogrutan Lägg till eller ta bort snapin-modul.

CTRL+W

Öppnar ett nytt fönster.

F5

Uppdaterar innehållet i alla snapin-konsolfönster.

ALT+BLANKSTEG

Visar menyn för MMC-fönster.

ALT+F4

Stänger snapin-konsolen.

ALT+A

Visar Åtgärd-menyn.

ALT+V

Visar Visa-menyn.

ALT+F

Visar Arkiv-menyn.

ALT+L

Visar Favoriter-menyn.

ALT+W

Visar Fönster-menyn.

ALT+H

Visar Hjälp-menyn.

OBS

Kortkommandot CTRL+W kan användas för konsoler som öppnats i designläge eller i användarläge med fullständig behörighet. Andra kortkommandon med CTRL+ är bara tillgängliga i konsoler som öppnats i designläge.

Kortkommandon i MMC:s aktiva fönster

Tabellen nedan innehåller kortkommandon för menykommandon som gäller för det aktiva fönstret i en snapin-konsol eller dess innehåll.

Åtgärd Resultat

CTRL+P

Skriver ut aktuell sida eller aktuellt fönster, om snapin-modulen har funktioner för utskrift.

ALT+MINUSTECKEN

Visar fönstermenyn för det aktiva snapin-konsolfönstret.

SKIFT+F10

Visar snabbmenyn Åtgärd för det markerade objektet.

F1

Öppnar hjälpavsnittet, om det finns något, för det markerade objektet.

F5

Uppdaterar innehållet i alla snapin-konsolfönster.

CTRL+F10

Maximerar det aktiva snapin-konsolfönstret.

CTRL+F5

Återställer det aktiva snapin-konsolfönstret.

ALT+RETUR

Visar dialogrutan för egenskaper för det markerade objektet om det finns några.

F2

Byter namn på det markerade objektet.

CTRL+F4

Stänger det aktiva snapin-konsolfönstret. Om en snapin-konsol bara har ett fönster stänger den här åtgärden snapin-konsolen.

Se även