Tässä aiheessa kuvataan kahdenlaisia pikanäppäimiä: pääikkunan ja aktiivisen ikkunan pikanäppäimet.

MMC:n pääikkunan pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on luettelo valikkokomentojen pikanäppäimistä, joita voi käyttää koko laajennuskonsolissa tai laajennuskonsolin pääikkunassa.

Toiminto Tulos

CTRL+O

Avaa tallennetun laajennuskonsolin.

CTRL+N

Avaa uuden laajennuskonsolin.

CTRL+S

Tallentaa avoimen laajennuskonsolin.

CTRL+M

Avaa Lisää tai poista laajennus -valintaikkunan.

CTRL+W

Avaa uuden ikkunan.

F5

Päivittää kaikkien laajennuskonsoli-ikkunoiden sisällön.

ALT+VÄLILYÖNTI

Näyttää MMC-ikkunan valikon.

ALT+F4

Sulkee laajennuskonsolin.

ALT+A

Näyttää Toiminto-valikon.

ALT+V

Näyttää Näytä-valikon.

ALT+F

Näyttää Tiedosto-valikon.

ALT+O

Näyttää Suosikit-valikon.

ALT+W

Näytää Ikkuna-valikon.

ALT+H

Näyttää Ohje-valikon.

Huomautus

CTRL+W-pikanäppäin on käytettävissä konsoleissa, jotka on avattu tekijätilassa tai Käyttäjätila - täysi käyttöoikeus -tilassa. Muut CTRL+-pikanäppäimet ovat käytettävissä vain tekijätilassa avatuissa konsoleissa.

MMC:n aktiivisen ikkunan pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on luettelo valikkokomentojen pikanäppäimistä, joita voi käyttää laajennuskonsolin aktiivisessa ikkunassa tai sen osissa.

Toiminto Tulos

CTRL+P

Tulostaa nykyisen sivun tai aktiivisen ruudun, jos laajennuksessa on tulostustoiminto.

ALT+MIINUSMERKKI

Näyttää aktiivisen laajennuskonsoli-ikkunan ikkunavalikon.

VAIHTO+F10

Näyttää valitun kohteen Toiminto-pikavalikon.

F1

Näyttää valitun kohteen ohjeaiheen, jos sellainen on saatavissa.

F5

Päivittää kaikkien laajennuskonsoli-ikkunoiden sisällön.

CTRL+F10

Suurentaa aktiivisen laajennuskonsoli-ikkunan.

CTRL+F5

Palauttaa aktiivisen laajennuskonsoli-ikkunan.

ALT+ENTER

Näyttää valitun kohteen ominaisuusvalintaikkunan, jos sellainen on saatavissa.

F2

Nimeää valitun kohteen uudelleen.

CTRL+F4

Sulkee aktiivisen laajennuskonsoli-ikkunan. Sulkee laajennuskonsolin, jos laajennuskonsolissa on vain yksi ikkuna.

Katso myös